Vítejte na CROSS-DATA webové stránky!

Hlavní stránka

Vítejte na CROSS-DATA webové stránky!

Společný přeshraniční rozvoj

V česko-saském pohraničí se často přijímají územněplánovací rozhodnutí, jejichž vlivy nekončí na hranicích. Proto je nutné, získávat ze sousedních zemí informace o současných a připravovaných záměrech a vzájemně je koordinovat a odsouhlasovat. Přeshraniční koordinace v územním plánování, jakož i v dalších oborových plánováních, je pro příslušné orgány dosud obtížná. Příčinou je používání rozdílné odborné terminologie, odlišné kompetence a zdroje prostorových informací relevantních pro územní plánování.

Webový informační systém pro územní plánování poskytuje pro rozhodování v oblasti územního a dalšího oborového plánování a pro zájemce z řad občanů, vždy aktuální dvoujazyčné odborné informace a relevantní prostorová data o českosaském pohraničí. Zlepšují se tak možnosti, zohlednit při rozhodování v oblasti územního plánování i aktuální a připravované záměry orgánů ze sousední země. Předpokládá se, že informační systém zlepší transparentnost, efektivitu a udržitelnost procesů v územním plánování.